• Thông dụng

  Very thin.
  Mới ốm dậy người ròm quá
  To have just recovered from an illness and be very thin.
  Gầy ròm
  To be very thin and lean.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X