• Thông dụng

  Fishing-net stake.
  Cắm rạo giữa sông
  To drive fishing-net stakes into the bed of the river.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X