• Thông dụng

  Sturdy; firm.
  Thằng trông rắn rỏi
  The little boy looks sturdy.
  Lời nói rắn rỏi
  Firm words.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X