• Thông dụng

  Be intricately tangled.
  Cuốn chỉ rối tung
  An intricately tangled spool of thread.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X