• Thông dụng

  Tính từ

  Sly; mischievous
  thằng ranh lắm
  That little boy is very mischievous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X