• Thông dụng

  Danh từ

  Be about the same
  Họ tuổi sàn sàn nhau
  They are about the same age

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X