• Thông dụng

  Danh từ
  age, year of age

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  shrap-edged

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  age

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  standard
  vàng đủ tuổi
  standard gold
  bright
  fresh
  tươi
  fresh fish
  phòng để thực phẩm tươi
  fresh food compartment
  sự bán hoa quả tươi
  fresh fruit market
  thịt lợn tươi
  fresh pork
  thịt tươi
  fresh meat
  thịt tươi làm giò
  fresh sausage meat
  trứng dạng hạt tươi
  fresh-grain caviar
  trứng tươi
  fresh egg
  trứng tươi
  semi-fresh egg
  xúc xích nông thôn tươi từ thịt lợn
  fresh county-style pork sausage
  xúc xích tươi
  fresh sausage
  đỗ tươi
  fresh bean
  sweet
  sữa tươi
  sweet milk
  sparge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X