• Thông dụng

  Tính từ

  Glittering
  mặt hồ sáng loáng
  the glittering surface of the lake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X