• Thông dụng

  Tính từ
  viscid, viscous

  Động từ

  Spill
  nước sánh ra ngoài
  water spills out
  To compare with, to be compared with
  sánh ai
  can compare with someone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X