• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  long wave
  giới hạn (phía) sóng dài
  long-wave limit
  làn sóng dài
  long wave range
  vạch kèm sóng dài
  long wave satellite
  vạch tùy tùng sóng dài
  long wave satellite
  tuyến sóng dài
  long-wave radio
  long wave (LW)
  long-wave
  giới hạn (phía) sóng dài
  long-wave limit
  làn sóng dài
  long wave range
  vạch kèm sóng dài
  long wave satellite
  vạch tùy tùng sóng dài
  long wave satellite
  tuyến sóng dài
  long-wave radio
  LW (long wave)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X