• Thông dụng

  Sitting floor.
  Ngồi trong sạp thuyền cho đỡ gió
  To sit on the floor of the boat's covered hold to be sheltered from the wind.
  Goods stall, kiosk
  Bamboo pole dance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X