• Thông dụng

  Danh từ

  Wind; air
  không một chút gió nào cả
  There is not a breath of wind
  gió biển
  sea-wind; sea air

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  car

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  basket

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air
  air blast
  blow
  wind
  hour
  hour (h)
  time
  ton per hour
  tph

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  link
  sausage
  crate
  pot
  hour
  knot
  time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X