• Thông dụng

  Thunderclap, thundercrash.
  Spreading far and wide, widespread.
  Danh tiếng sấm vang trong ngoài
  A widespread fame at home and abroad.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X