• Thông dụng

  Danh từ
  royal honour-conferring diploma
  temple's exercising charm
  colour
  sắc đẹp dấu sắc
  sắc
  Động từ
  to extract, to simmer, to lead down
  Tính từ
  sharp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chromatic
  colour
  edged
  hue
  keen
  sharp
  sharp-edge
  tone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X