• Thông dụng

  Danh từ.

  Mark; sign; print.
  dấu chữ thập đỏ
  The red cross sign.
  Trace; track.
  dấu vết của tên trộm
  the trace of the thief.
  Stamp; seal.
  dấu mộc
  wood stamp.
  diacritics, accent marks
  Vietnamese diacritics

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  character
  conceal
  hide
  impress
  impression
  label
  mark
  marker
  notch
  pointer
  print
  score
  sign
  stamp
  symbol
  tick
  trace
  track
  trail
  witness mark
  cade oil

  Giải thích VN: Loại dầu màu nâu sệt mùi hắc ín nhẹ hơn nước. được lấy từ gỗ của cây bách của vùng Địa Trung Hải, được dùng để trị bệnh về da trong sản xuất nước hoa. Cũng được gọi Dầu bách mùi hắc [[ín. ]]

  Giải thích EN: A brown, viscous oil that has a tar odor and is slightly soluble in water. It is derived from the wood of a Mediterranean juniper, Juniperus oxycedrus, and is used in treating skin diseases and in perfumes. Also, JUNIPER TAR OIL.

  lubricant
  main
  oil

  Giải thích VN: Từ dùng chung cho các chất dễ cháy, nhớt, nhờn, dạng lòng nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cao hơn không đáng kể không tan trong nước, những chất này thể láy từ động thực vật hoặc các nguồn khoáng [[vật. ]]

  Giải thích EN: A general term for any of a wide variety of greasy, viscous, combustible substances that are liquid at room temperature or when slightly warmed and insoluble in water; such substances may be derived from animal, vegetable, or mineral sources.  .

  oily
  oleaginous
  oleum
  petrol

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mark
  marking
  stamp
  butter
  oil
  petrol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X