• Thông dụng

  Hang down too low.
  Vạt áo sễ xuống
  The flap of the dress hangs down too low.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X