• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  initial loading
  initial tension
  sức căng ban đầu của xo
  initial tension of spring
  initial tightening
  preload

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X