• Thông dụng

  Danh từ
  power, strength

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  strength

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  strength power, force, vigor

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  power
  sức mạnh của đồng tiền
  green power
  sức mạnh kinh tế
  economic power
  sức mạnh độc quyền
  monopolistic power
  sức mạnh đối trừ
  countervailing power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X