• Thông dụng

  Danh từ.

  Starch, flour
  loại khoai lắm bột
  a kind of very starchy sweet potato
  xay bột gạo
  to grind rice into flour
  cho trẻ ăn bột
  to feed a child on rice flour soup
  bột
  wheat flour
  Powder
  nghiền viên thuốc thành bột
  to grind a tablet of medicine to powder
  sữa bột
  powdered milk
  vôi bột
  powdered lime
  Plaster
  bột
  to cast in plaster
  bột mới gột nên hồ
  no flour, no paste; one cannot make bricks without straw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X