• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bid

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  offer by tender
  tender
  sự bỏ thầu giá cao nhất
  highest tender
  sự bỏ thầu hạn chế
  restricted tender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X