• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  threshold shift
  sự dịch chuyển ngưỡng thời gian
  temporary threshold shift
  sự dịch chuyển nguỡng thưòng trực
  permanent threshold shift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X