• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data recording
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp
  MDR (miscellaneousdata recording)
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp
  miscellaneous data recording (MDR)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X