• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  programming
  sự lập (chương trình kế hoạch) xây dựng
  programming of construction
  sự lập chương trình khối
  block programming
  sự lập chương trình lồi
  convex programming
  sự lập chương trình ơristic
  heuristic programming

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X