• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  commotion
  jerk
  oscillation
  percussion
  pulsation
  quake
  surge
  surging
  vibrating
  vibration
  sự rung động hình sin
  sinusoidal vibration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X