• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dialog
  interact
  interaction
  sự tương tác chùm-plasma
  beam-plasma interaction
  sự tương tác giữa người máy
  interaction between humans and machines
  sự tương tác một chiều
  one-way interaction
  sự tương tác người-máy
  human-machine interaction
  sự tương tác người-máy
  man-machine interaction
  interrelation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X