• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acceptance
  sự tiếp nhận vật liệu
  acceptance of materials
  sự tiếp nhận vật liệu xây dựng
  acceptance of building materials
  acquisition
  sự tiếp nhận dữ liệu
  acquisition of measured data
  sự tiếp nhận dữ liệu
  measurement data acquisition
  sự tiếp nhận tri thức
  knowledge acquisition
  pick-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X