• Thông dụng

  Động từ.

  To agree ; to accept; to acquiesce.
  tôi nhận những điều kiện của anh
  I agree to your conditions.
  To get; to receive.
  anh nhận được thư hồi nào
  When did you receive the letter?
  To acknowledge, to admit, to recognize.
  ta nhận lỗi của ta
  She acknowledges her mistake.
  To set; to chase.
  chiếc nhẫn nhận kim cương
  a ring set with diamon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X