• Thông dụng

  Danh từ
  shop

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  latent

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shop
  chủ tiệm (nhỏ)
  shopkeeper (shopkeeper)
  cửa tiệm bị ràng buộc
  tied shop
  nhà, hiệu, tiệm cầm đồ
  pawnshop (pawnshop)
  tiệm buôn đồ
  second-hand shop
  tiệm, hiệu bán thuốc lẻ
  tobacconists shop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X