• Thông dụng

  Before and after, formely and in the future.
  Nói chuyện sau xưa
  To tell stories of former and future times.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X