• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  isostatic
  dầm tĩnh định
  isostatic beam
  hệ thống tĩnh định
  isostatic system
  vòm tĩnh định
  isostatic arch
  statically determinated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X