• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  capital good
  capital goods

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  investment
  đầu vào mức liệu sản xuất
  real investment
  means of production
  chế độ sở hữu liệu sản xuất
  property of means of production

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X