• Thông dụng

  Danh từ.
  quintal ( 100kg).
  weight.
  shot.
  dumb-bell.

  Động từ.

  To thank.
  tạ ơn ai
  to thank someone.
  To beg pardon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X