• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cold load
  refrigerating load
  refrigeration load
  tải lạnh không ổn định
  transient refrigeration load
  tải lạnh tổng
  total refrigeration load

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X