• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  knowledge information
  hệ thế xử thông tin tri thức
  knowledge information processing system (KIPS)
  hệ thống xử thông tin tri thức
  KIPS (knowledgeinformation processing system)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X