• Thông dụng

  Danh từ
  pine
  Tính từ
  through; clear, unchocked
  Động từ
  to clear off, to unchock, to unclog
  to open; to allow , traffic through

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  clear-to-send
  tín hiệu thông ( thể truyền)
  clear To send signal (CTS)
  tín hiệu thông ( thể truyền)
  CTS clear to send signal

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hamlet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X