• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  DLL (dynamically linked library
  DLL dynamic Link Library
  thư viện liên kết động (DLL)
  DLL (DynamicLink Library)
  dynamic link library
  thư viện liên kết động (DLL)
  DLL (DynamicLink Library)
  dynamic link Library (DLL)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X