• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calculating time
  thời gian tính toán đại diện
  representative calculating time
  computing time
  estimated time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X