• Thông dụng

  Động từ

  To deck out in
  diện quần áo mới
  to be decked out in new clothes

  Danh từ

  Aspect; area
  diện tiếp xúc
  Area of contact Category

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  face
  diện tâm
  face centered
  gương chính diện
  front face
  lập phương diện tâm
  face centered cubic
  mặt bên, trắc diện
  side face
  phía chính diện
  face side
  tiết diện ra
  outlet face
  đối mặt, đối diện
  Face to Face (F2F/FTF)
  facet
  diện khớp
  articular facet
  facies
  diện bán nguyệt (của xương chậu)
  facies lunata
  diện khớp chầy trên
  facies articularis superior tibiae
  diện khớp cổ tay
  facies articularis carpea
  diện nhĩ (xương chậu)
  facies articularis
  diện sườn của phổi
  facies costalis pulmonis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X