• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute centigrade temperature scale
  absolute temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin
  Kelvin absolute temperature scale
  kelvin scale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X