• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anchor
  anchorage
  thiết bị neo lệch tâm
  eccentric anchorage device
  anchorage device
  thiết bị neo lệch tâm
  eccentric anchorage device

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X