• Thông dụng

  Danh từ.

  Anchor .
  thả neo
  to cast anchor

  Động từ.

  To anchor .
  chỗ thả neo
  anchorage.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anchor

  Giải thích VN: Cần hay cọc định vị.

  anchorage
  clamp
  fixing
  brace
  prop
  stay
  strut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X