• Thông dụng

  Danh từ
  potential

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capability
  potentiality
  reserves

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  potential
  tiềm lực bán hàng
  sales potential
  tiềm lực kinh tế
  economic potential
  tiềm lực sản xuất
  productive potential
  tiềm lực tăng trưởng
  growth potential
  tiềm lực thị trường
  market potential
  tiềm lực vận tải
  carrying potential
  tiềm lực vận tải
  potential shipping capacity
  resources

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X