• Thông dụng

  Danh từ
  money

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brass
  finance
  công ty kinh doanh tiền bạc
  finance corporation
  funds
  vốn tiền bạc
  financial funds
  silver
  đồng tiền bạc
  silver coin
  spondulicks
  substance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X