• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distant field
  far field
  hình bức xạ trường xa
  far-field radiation pattern
  hình mẫu trường xa
  far-field pattern
  hình nhiễu xạ trường xa
  far-field diffraction pattern
  phân tích trường xa
  far-field analysis
  vùng trường xa
  far-field region
  đồ thị bức xạ trường xa
  far field radiation pattern
  đồ thị trường xa
  far-field pattern
  far region
  far zone
  fraunhofer region
  radiation zone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X