• Thông dụng

  Crepe.
  Nhiễu đen
  Crape.
  Pester, trouble.
  Quan lại nhiễu dân
  The mandarins pestered the people.
  Jam.
  giừm Nhiễu đài phát thanh
  To jam a broadcasting station.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X