• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  User-ID

  Giải thích VN: Đồng nghĩa với khái niệm Cover-ID feature-ID.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X