• Thông dụng

  (địa phương) Tiger.
  Too proud to accept other's help.
  Anh ta khái lắm không muốn nhờ vả ai cả
  He is too pround to ask for help from anyone .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X