• Thông dụng

  Danh từ.

  Dense; meaning; impont.
  chữ này nghĩa
  What does this word mean?

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  meaning
  bổ nghĩa
  meaning supplement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X