• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  guard collar
  microphone shield
  shading coil
  shading ring
  visor
  vành chắn dầu
  oil visor
  retaining ring
  set collar
  setting ring
  thrust collar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X