• Thông dụng

  Danh từ
  chắn cạ
  Game of cards with each hand consisting of pairs
  Barrier

  Động từ

  To block, to bar, to obstruct, to stop, to hold back
  chắn dòng nước
  to hold back a stream
  trồng cây chắn gió
  to grow trees to stop winds
  núi chắn ngang tầm mắt
  the mountain blocked our view
  chắn bóng
  to stop a ball
  To partition
  chắn buồng làm hai phòng nhỏ
  to partition a room into two

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X